Zuzendaritza
Zuzendari kontserbatzaile buruaSabine Cazenave
Zuzendariaren idazkaritza : Anne-Marie Arotçarena am.arotcarena@musee-basque.fr

Kontserbatzea
Kontserbatze-arduraduna: Jacques Battesti

Bilduma
Bildumen kudeatzailea: Alain Arnold
Bildumen eta haien osotasuna segurtatzearen arduraduna: Anaiz Aphaule

Liburutegia eta dokumentazio zentroa
Dokumentalistak: Marie Hélène Deliart mh.deliart@musee-basque.fr - Audrey Farabos a.farabos@musee-basque.fr

Harrera eta Saltegia accueil@musee-basque.fr
Harrera: Stéphane Duprat – Fabien Lavrilloux - Paola Ibanez
Kudeatzailea: Stéphane Duprat
Saltegiko arduradunaFabien Lavrilloux
Harrera eta Zaintza : Vincent Nio

Zaintza
Xalbat Etchegoinberry
Thierry Elissalde 
René Dermit

Publikoen zerbitzua
Bitartekaritza arduraduna: Maider Etchepare Jaureguy m.etchepare@musee-basque.fr
Publiko gaztearen bitartekaria: Régine Etcheverry r.etcheverry@musee-basque.fr
Gidariak: Pascale Picau

Administrazio eta finantza zerbitzua
Arduraduna: Irène Uhart i.uhart@musee-basque.fr
Kudeatzailea: Anne-Marie Arotçarena am.arotcarena@musee-basque.fr

Komunikazioa
Komunikazio arduraduna: Anne-Marie Galé am.gale@musee-basque.fr

Zerbitzu Teknikoa
Zerbitzu teknikoaren arduraduna: Christian Larralde c.larralde@musee-basque.fr
Zurgina: Philippe Linkemper