Zuzendaritza
Zuzendari kontserbatzaile buruaSabine Cazenave
Zuzendariaren idazkaritza : Anne-Marie Arotçarena am.arotcarena@musee-basque.fr

Kontserbatzea
Kontserbatze-arduraduna: Jacques Battesti

Bilduma
Bildumen kudeatzailea: Alain Arnold
Bildumen eta haien osotasuna segurtatzearen arduraduna: Anaiz Duperret

Liburutegia eta dokumentazio zentroa
Dokumentalistak: Marie Hélène Deliart mh.deliart@musee-basque.fr - Audrey Farabos a.farabos@musee-basque.fr

Harrera eta Saltegia accueil@musee-basque.fr
Harrera: Stéphane Duprat - Fabien Lavrilloux - Corentin Jambou
Kudeatzailea: Stéphane Duprat
Saltegiko arduradunaFabien Lavrilloux
Harrera eta Zaintza : Vincent Nio

Zaintza
Thierry Elissalde 
René Dermit
Julieta Pereira

Publikoen zerbitzua
Publiko gaztearen bitartekaria: Régine Etcheverry r.etcheverry@musee-basque.fr
Bitartekaritza eta ekintza kulturala: Claire Lohiague mediation@musee-basque.fr
Gidariak: Pascale Picau
 

Administrazio eta finantza zerbitzua
Arduraduna: Irène Uhart i.uhart@musee-basque.fr
Kudeatzailea: Anne-Marie Arotçarena am.arotcarena@musee-basque.fr

Komunikazioa
Komunikazio arduraduna: Anne-Marie Galé am.gale@musee-basque.fr

Zerbitzu Teknikoa
Zerbitzu teknikoaren arduraduna: Christian Larralde c.larralde@musee-basque.fr
Zurgina: Philippe Linkemper